Brayan Sweet BOY zloty Gwiazdy ezkocji

Hunderasse
Zwergspitz
Geschlecht
Rüde